Odnowa w Duchu Świętym „Ave Maria”

Powstała w lutym 1994 roku. Odczytujemy, że szczególnym charyzmatem naszej grupy jest modlitwa w intencjach naszej parafii i naszych kapłanów. Wspomniane intencje włączamy do naszych codziennych modlitw oraz powierzamy je Bogu podczas spotkań modlitewnych.

Spotykamy się:

  • w pierwszą, drugą i piątą środę miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00 w salce katechetycznej
  • w każdy drugi wtorek miesiąca w kaplicy domu zakonnego na Adoracji
  • w każdą czwartą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 na „wielbieniu Pieśnią”w kaplicy domu zakonnego
  • w każdą trzecią środę miesiąca uczestniczymy we wspólnej Eucharystii o godz. 19:00 w kaplicy domu zakonnego