Rodziny Różańcowe

Powstała w 2003 roku jako spontaniczna odpowiedź na prośbę Ojca Św. Jana Pawła II, aby rodziny odmawiały różaniec. Do wspólnoty należą 23 rodziny. Modlimy się m.in. w intencjach Ojca Św., za misjonarzy, szczególnie za Salwatorianów oraz za osoby chore. Swoją modlitwą ogarniamy również bieżące sprawy Kościoła. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz SDS. Animatorem jest pani Barbara Szmigielska.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszą niedzielę miesiąca. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy różaniec, a na zakończenie spotkania wymieniamy Tajemnice.