Strona główna

Intencje 16.09.2018 r.

salwatorianie 15 września 2018

Intencje

16.09.2018 – 23.09.2018 r.

XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Niedziela 16 września 2018   
7.30 W int. Urszuli z ok. 90 roczn. urodzin o dalsze Boże błog.
9.30 W int. Aleksandry w 85 roczn. ur. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla niej oraz całej rodziny
11.00 Za + Bożenę Hryniewicką oraz za + Jadwigę Hryniewicką i ++ z rodziny
12.30 Za ++ Michalinę, Józefa, Irenę, Halinę, Stefana i ++ z rodziny Korachów
18.00 W int. ks. Jana Lubszczyka o błog. Boże, zdrowie oraz wszelkie potrzebne łaski
Poniedziałek 17 września 2018   św. Zygmunta Szczęsnego, biskupa
7.30

1. Za + Władysławę Rosochacką w miesiąc po śmierci

2. Za + Mariannę Sławek intencja od chrześniaka Romka z rodziną

18.00

1. Za + Tadeusza Stefańskiego w 10 roczn. śmierci i ++ rodziców

2. Za + Jarosława Michalskiego w roczn. śmierci

Wtorek 18 września 2018   Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
7.30

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Władysławę Rosochacką w miesiąc po śmierci

18.00

Zbiorowa:

1.      W int. dziękczynnej  za wysłuchane modlitwy

2.      Za+ Zofię Kozłowską , intencja od sąsiadów z bloku

3.      Za + Mariannę Sławek , intencja od rodziny Tomaszewskich

4.      Za + Władysławę w miesiąc po śmierci, od sąsiadów

5.      Za + Władysławę Rosochacką

6.      Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 19 września 2018   
7.30

1. Za + Mariannę i Michała Sławków, intencja od Emilii, Grażyny i Karola

2. Za + Urszulę Chrulską

18.00

1. Intencja Odnowy

2. Za + Małgorzatę, Mirosława i Andrzeja

Czwartek 20 września 2018   Świętych Męczenników Koreańskich
7.30

1. O nawrócenie dla Wojciecha

2. Za parafian

18.00

 1. W int. Mariusza i Agnieszki z ok. rocznicy ślubu ich dzieci oraz za całą rodzinę

 2. Za + mamę Leokadię Rochmalską w 1 roczn. śmierci

Piątek 21 września 2018    Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
7.30 1. Za + Helenę Kalisz – Wacławek w 8 roczn. śmierci
 18.00

1. W int. Jakuba z okazji urodzin

2. Za + Czesława Murawskiego w 4 roczn. śmierci ++ dziadków i z rodziny Murawskich

3. W int. ks. Mateusza z okazji imienin

Sobota 22 września 2018            
7.30 1. Za + Martę Wolak (intencja od Stefana Wieczorek z rodziną)
11.00 1. Msza św. jubileuszowa z okazji 60 lat życia zakonnego siostry Liborii i siostry Dolorosy oraz z okazji 25 lat pobytu Sióstr Służebniczek w Piastowie
18.00

1. W int. Michała z ok. imienin

2. Za + Jerzego Hernera w 3 roczn. śmierci

Niedziela 23 września 2018        XXV Niedziela Zwykła
7.30 Za ++ Mariannę, Juliannę, Władysławę, Zdzisława, Jana, Piotra z rodziny Mackiewiczów
9.30 W int. Joanny i Tomasza z ok. 41 roczn. ślubu, o Boże błog.
11.00 Za ++ Stefana, Cecylię, Wacława, Annę, Ottona i Janinę
12.30 W int. dzieci przyjmujących dziś chrzest,  ich rodziców i chrzestnych
18.00 W int. Eweliny i Seweryna z ok. rocznicy ślubu

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.