Strona główna

Intencje 2.09.2018 r.

salwatorianie 1 września 2018

Intencje

02.09.2018 – 09.09.2018 r.

XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Niedziela 02 września 2018   
7.30 Za + Henryka Rusinowskiego, ++ rodziców Zofię i Bolesława, brata Juliana, siostrzeńca Krzysztofa i zięcia Tomasza
9.30 Za ++ Józefę, Janusza i Stanisława Miturów
11.00 Za ++ Marię, Stefana, Eugeniusza Kubiak
12.30 Za ++ Grzegorza, Izabelę oraz ++ z rodziny
18.00 Za + Jana Mikołajko
Poniedziałek 03 września 2018   Św. Grzegorza, papieża
7.30 Za Parafian
8.00

1. W int. katechetów, nauczycieli, wychowawców i dzieci z ok. rozpoczęcia roku szkolnego

2. Za + Marię Konopka

18.00

1. Za ++ Bronisławę i Adama Bobkowskich i ++ z rodziny

2. W int. Magdy i Piotra z ok. 5 roczn. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze

Wtorek 04 września 2018  
7.30

1. Za ++ Stanisława, Marię, Ludwika Cholerzyńskich, Helenę i Karola Szwaja oraz ++ Piotra i Stefanię, Mariana, Józefa Śliwińskich

2. Za + Stanisławę Osińską w 10 roczn. śm. oraz ++ Aleksandra i Marka

18.00

Zbiorowa:

1.      W int. Papieża, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja

2.      W int. Ryszarda o powrót do zdrowia i Boże błog.

3.      W int. Zuzi o Boże błog. w nauce

4.      Za + Stanisławę Gizicką

5.      Za+ Jana Piotrowskiego w 8 roczn. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

6.      Za + Ryszarda w 7 roczn. śm.

7.      Za ++ ks. Andrzeja Mikołajczyka i brata Cypriana Pachałko

8.      Za + Mariannę Sławek – intencja od Żywego Różańca

9.      Za ++ z rodziny Kalinowskich i Pietrusik oraz za dusze żołnierzy za których nikt się nie modli

Środa 05 września 2018   
7.30

1. W int. Grzegorza i Natalii o Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej

2. Za + Bronisławę Witowską

18.00

1. O dar szczęśliwego życia dla wszystkich poczętych dzieci

2. Za + Stefanię Łazicką, Tadeusza Zadrożnego i ++ z rodziny Zadrożnych, Łazickich i Jachacych

Czwartek 06 września 2018 
7.30

1. W int. Anieli i Stanisława Radulskich

2. Za ++ rodziców Mariannę i Bronisława oraz ++ z rodziny

18.00

 1. O beatyfikację o. Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia Salwatorianów

 2. Za ++ Halinę i Henryka Fijałkowskich oraz ++ Anielę i Wiktora Rychlickich

Piątek 07 września 2018
7.30

1. Za ++ Stefana, Jana, Reginę, Genowefę i Reginę

2. W int. Ireneusza

 18.00 Za ++ Zdzisława i Jerzego Majchrzak
Sobota 08 września 2018    Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
7.30 W int. Ireny z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i z prośbą o błog. i opiekę Bożą
18.00

1. Za + Daniela Fandrejewskiego i ++ z najbliższej rodziny

2. Za ++ Edwarda, Zofię, Stanisława Żuchowskich,  ++ z rodziny Żuchowskich i Tobiaszów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 09 września 2018        XXIII Niedziela zwykła
7.30 Za ++ Aleksandra i Stanisławę Ostałowskich i ++ z rodziny Kobus
9.30 Za + Jana Kubika w 36 roczn. śmierci
11.00 Za + Edwarda Pożarowszczyka w 2 roczn. śmierci
12.30 Za + Piotra, ++  rodziców, teściów i ++ z rodziny
18.00 Za + Tadeusza i Mariusza Leszczyńskich

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.