Strona główna

Intencje 3.09.2017 r.

salwatorianie 2 września 2017

Intencje

03.09.2017 – 10.09.2017 r.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela 3 wrzesień 2017    
7.30 Za + Stefana Zembrzuskiego, + Ryszarda Szczutowskiego
9.30 W int. małżonków Zbigniewa i Małgorzaty w 17 roczn. ślubu i całej rodziny o Boże błog.
11.00 Za + Grzegorza, + Izabelę oraz ++ z rodziny
12.30 Za + Edwarda Pożarowszczyka w 1 roczn. śmierci
18.00 Za + Otylię Kowalczyk
Poniedziałek 4 wrzesień 2017    
7.30 1. Za ++ Bronisławę i Aleksandra Godlewskich
8.00

1. Na rozpoczęcie roku

2. Za + Marię

18.00

1. Za + Otylię Kowalczyk

2. Za + Macieja Krawczyńskiego w 3 roczn. śmierci

Wtorek 5 wrzesień 2017
7.30

1. Za + Otylię Kowalczyk

2. W int. małżeństwa Natalii i Grzegorza oraz z okazji urodzin Grzegorza o Boże błog.

 18.00

1. Zbiorowa:

– W int. Papieża, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja

– Do Ducha Świętego w int. całego Kościoła

– W int. Joanny i Tadeusza o łaskę nawrócenia

– W int. pewnych małżeństw przeżywających kryzys, o opiekę św. Michała Archanioła

– W int. Prezydenta i rządzących o opiekę św. Michała Archanioła

– W int. Elżbiety, Luizy, Andrzeja i Dariusza

– W int. Kamila z okazji 18 rocz. urodzin z prośbą o Boże błog. i potrzebne laski

– W int. Galiny Baron i jej chorego syna Żeni z prośbą o zdrowie i Boże błog.

– Za + Waldemara Szmidta oraz ++ Barbarę, Helenę i Adama z rodziny Wiśniewskich

– Za + Marię w 25 roczn. śmierci

– Za + Jana Mikołajka

– Za + Andrzeja

– Za + Jana Piotrowskiego w 7 roczn. śmierci

Środa 6 wrzesień 2017   
7.30

1. Za + Otylię Kowalczyk

2. Za + Janinę w 20 roczn. śmierci

18.00

1. O dar szczęśliwego życia dla wszystkich poczętych dzieci

2. Za ++ Irenę, Elżbietę, Irenę i Leokadię

Czwartek 7 wrzesień 2017   
7.30

1. Za + Otylię Kowalczyk

2. Za ++ Zdzisława i Jerzego

18.00

1. O beatyfikację o. Jordana

2. Za ++ Reginę i Jana

Piątek 8 wrzesień 2017     
7.30 W int. ofiarodawców na rzecz naszego kościoła
18.00

1. Za + Otylię Kowalczyk

2. Za ++ Edwarda, Zofię, Stanisława Żuchowskich, ++ z rodzin Żuchowskich, Tobiaszów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 9 wrzesień 2017     
7.30 Za + Otylię Kowalczyk
18.00

1. W int. Stefana z prośbą o Boże błog. z okazji 60 roczn. urodzin

2. Za + Bogumiła Pokorskiego

Niedziela 10 wrzesień 2017    
7.30 Za ++ Aleksandrę i Stanisławę Ostałowskich, ++ z rodziny
9.30 Za + Jana Kubika w 35 roczn. śmierci
11.00 W int. Anety i Krzysztofa o Boże błog. z okazji 25 roczn. ślubu
12.30 Za ++ Michalinę, Halinę, Irenę, Stanisławę, Józefa, Stefana z rodziny Korachów
18.00 Za + Otylię Kowalczyk
     

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.