Strona główna

Intencje 30.07.2017 r.

salwatorianie 29 lipca 2017

Intencje

30.07.2017 – 06.08.2017 r.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela 30 lipiec 2017    
7.30 Za ++ Krystynę i Witolda Kwiecińskich oraz Halinę i Stanisława
9.30 Za ++ Czesławę, Franciszka i Jerzego Adamczyk oraz Tadeusza Maliszewskiego
11.00 Za + Stanisława Kapczyńskiego w 4 roczn. śmierci oraz ++ ojca i dziadków
12.30 W int. dzieci chrzczonych
18.00 Za + Jadwigę Gogolewską
Poniedziałek 31 lipiec 2017    
7.30 Za parafian
18.00 Za + Władysławę Goral w rocz śmierci
Wtorek 1 sierpień 2017
7.30 Za ++ Kazimierza Kryńskiego i Teresę Gruszkę
 18.00

1. Zbiorowa:

– W int. Papieża, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja

– Do Ducha Świętego w int. całego Kościoła

– W int. Joanny i Tadeusza o łaskę nawrócenia

– W int. poczętego dziecka oraz rodziców Ewy i Pawła Gwardów

– W int. Dariusza, Agnieszki i Jacka oraz we wszystkich osobistych intencjach o opiekę Michała Arch. oraz o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Pana Prezydenta i rządzących

– Za + Andrzeja

– Za + Mirosława Kwaśnego – int. od sąsiadów z bloku Reja 13

– Za + Jerzego Michalskiego – int. od Marii i Józefa Olszewskich

– Za ++ Zenona, Zofię, Franciszka, Krystynę i Jolantę

– Za + Annę Szubert

Środa 2 sierpień 2017   
7.30 Za + Stefana Maroszek
18.00 O dar szczęśliwego życia dla wszystkich dzieci poczętych
Czwartek 3 sierpień 2017   
7.30 Za + Halinę Zabłocką (Msza Św. od sąsiadów)
18.00 O beatyfikację O. Jordana
Piątek 4 sierpień 2017     
7.30 W int. małżeństwa Natalii i Grzegorza o Boże błog
18.00 Za + Adama w 55 roczn. śmierci, ++ Władysława i Jadwigę
Sobota 5 sierpień 2017     
7.30 Za + syna Piotra w 3 roczn. śmierci
18.00 W int. Żywego Różańca
Niedziela 6 sierpień 2017    
7.30 Za + Marka Kołodzieja w 14 roczn. śmierci
9.30 W int. Zofii i Zygmunta Stafaniak w 50 roczn. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog
11.00 W int. Jadwigi i Andrzeja w 35 roczn. ślubu o Boże błog.
12.30 Za ++ Rozalię i Piotra Piekarskich
18.00 Za + Kazimierza Kryńskiego w 22 roczn. śmierci
     

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.