Strona główna

Intencje 31 grudnia 2023

salwatorianie 30 grudnia 2023

31.12.2023 – 07.01.2024 r.

Niedziela 31 grudnia
7.30 1. W int. księży pracujących w parafii, oraz rodziny Dymińskich i Osińskich z podziękowaniem za otrzymane łaski.
9.30 1. W int. Dobrodziejów naszego kościoła.
11.00

1. Za + Dariusza Niewińskiego.

2. W int. małżeństw jubileuszowych.

12.30

1. Za + Kazimierza Lis w 27 r. śmierci.

2. W int. syna Janusza  w 63 r. urodzin o bł. Boże  i opiekę Matki Bożej.

18.00 1. Za parafian
Poniedziałek   1 stycznia                  Nowy Rok
7.30 Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 1)
9.30 W int. Mieczysława z ok. 90 urodzin i imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.
11.00  O łaskę wiary i powrót do Kościoła dla córek.
12.30 Za ++ Martę, Jana, Kajetana Frymarków.
18.00 Za + Kazimierza w 1 r. śmierci, za ++ z rodzin Wielgo i Stryjków.
  Wtorek   2 stycznia                                             
7.30

1. Za ++ Irenę, Jana, Monikę i Janusza .

2. Za Zdzisławę Kocój (Gr. 2)

3. Za + Janinę Budzik int. od siostrzenicy Ireny z rodziną.

18.00

W int. zbiorowych

1. Za + Józefa w 31 r. śmierci, oraz ++ z rodziny.

2. Za + Piotra Szabłowskiego w 28 r. śmierci.

3. Danielę Jagurę od uczestników pogrzebu.

4. Za Konrada Turkiewicza.

5. Za + Stanisława Fijałkowskiego.

 

 

Środa 3 stycznia                                                    
7.30

1. Za + parafian.

2. Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 3)

3. Za + Marka w 10 r. śmierci, oraz ++ Kazimierę i Nikodema.

18.00 O dar szczęśliwego życia dla wszystkich poczętych dzieci.
Czwartek 4 stycznia
      7.30

1.     Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 4)

2.     O zdrowie, dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski dla Genowefy Klimaszewskiej z ok. imienin.

3.     Za + Janinę Budzik, int. od siostry z rodziną.

18.00 1.     O kanonizację bł. Franciszka Jordana, o świętość życia kapłanów i dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
Piątek 5 stycznia
     7.30

1.     Za ++ Helenę, Edwarda i Feliksę Skłodowskich.

2.     Za ++ rodziców Mariannę i Wacława o wieczną radość.

3.     Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 5)

     18.00 1.     Za ++ Halinę w 19 r. śmierci i Feliksa w 28 r. śmierci.
Sobota 6 stycznia              
7.30

1.     Za + parafian

2.     Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 6)

9.30 Za + Antoninę  w 28 roczn. śmierci.
     11.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
12.30 Za ++ Zofię Siarka, Elżbietę i Zbigniew Matejko.
      18.00 Za + Kazimierza Krawczńskiego w 22 r. śmierci.
Niedziela 7 stycznia                                                                                        
7.30 Za + Zdzisławę Kocój (Gr. 7)
9.30 Za + Stanisławę Mastalerz w 10 r. śmierci, Jerzego Mastalerza, oraz Andrzeja Hofmana, Ryszarda i Władysławe Kowalskich.
11.00 Za + Antoniego w 33 r. śmierci, za ++ Bronisławę, Alicję, Witolda, Romana, ++ z rodziny Pękała i Lecyk.
12.30 1. Za +Stanisława Jasińskiego w 1 r. śmierci.
18.00 Za Henryka Jakubik w 10 r. śmierci.