Strona główna

Intencje 4.08.2019 r.

salwatorianie 3 sierpnia 2019

Intencje mszalne

5.08.2019 – 11.08.2019 r.

Niedziela 4 sierpnia 2019                               XVIII Niedziela Zwykła
7.30 W int. Zofii o błog. Boże i zdrowie z okazji 75 rocznicy urodzin
9.30 Za + Stanisława Kapczyńskiego w 6 roczn. śmierci oraz ++ ojca i dziadków
11.00 W int. rodziny Natalii i Grzegorza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej
12.30 Za ++ Rozalię i Piotra Piekarskich w rocznicę śmierci
18.00 Za + Kazimierza Kryńskiego w 24 roczn. śmierci
Poniedziałek 5 sierpnia 2019                            
7.30 

1. Za parafian

2. Za + Lucynę Misiak w 1 roczn. śmierci

18.00 Za ++ Krzysztofa Kasprzyka, Janinę, Elżbietę, Lidię i Stanisława Kuc
Wtorek 6 sierpnia 2019                                       Przemienienie Pańskie
7.30 Za ++ Marię i Jerzego Gorzkowskich i ++ z rodzin Dobieszyńskich i Brodalków
18.00

Msza św. zbiorowa:

1.      Za + Marka Kołodzieja w 16 roczn. śmierci

2.      Za + Bogusława Noiszewskiego

3.      Za + Irenę Królak w 4 roczn. śmierci

Środa 7 sierpnia 2019                                    
7.30

1. W int. Jadwigi i Andrzeja w roczn. ślubu

2. Dziękczynna za bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

18.00 1. O dar szczęśliwego życia dla wszystkich poczętych dzieci
Czwartek 8 sierpnia 2019                                   św. Dominika, kapłana
7.30

1. Za ++  Mariana i Leokadię Jakubczyk

2.

18.00 Za ++ Józefa, Michała i Barbarę oraz ++ z rodziny Praclów
Piątek 9 sierpnia 2019                             św. Teresy Benedykty od Krzyża             
7.30

1. W int. Ofiarodawców naszego Kościoła

2.

18.00 O Boże bł. dla Ireny i dla całej rodziny: Kingi, Igi i Miłosza
Sobota 10 sierpnia 2019                św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.30

1. Za + Tomka Jóźwiaka w 26 roczn. śmierci

2.

18.00 1. Za ++ Helenę, Stanisława i Alberta
Niedziela 11 sierpnia 2019                                  XIX Niedziela Zwykła  
                   7.30 Za + Bożenę Hryniewicką oraz za ++ z rodziny oraz + Krystynę
9.30 Za + Romana
11.00 W int. Mai Kuty w roczn. urodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
12.30  
18.00 Za ++ rodziców Genowefę i Bolesława Kobiereckich

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.