Strona główna

Intencje 5.03.2023 r.

salwatorianie 4 marca 2023

5 – 12.03.2022 r.

18.00

1.    W int. Żywego Różańca

2.    Za ++ Kazimierza, Cecylię i Dariusza Gamdzyk

2 Niedziela Wielkiego Postu     5 marca              Rekolekcje Wielkopostne
7.30 Za + Natalię i Ignacego Maroniów
9.30 Za + Danutę Gniadzik (gr.)
11.00 W int. Piotra z okazji 10 roczn. urodzin o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
12.30 Za ++ Martę, Marię, Karola i Stanisława Suchoniów
18.00 Za ++ Kazimierza, Antoninę Krawczyńskich, Gertrudę i Mariana Wleklińskich
Poniedziałek  6 marca                                       Rekolekcje Wielkopostne
7.30  1.     Za + Danutę Gniadzik (gr.)
9.30 1.    Za + Szymona Skwareckiego w 6 roczn. śmierci
19.00

1.    Za + z rodz. Sandomierskich oraz + Dariusza

2.    Za ++ Zofię i Antoniego Kukulak

Wtorek  7 marca                                                Rekolekcje Wielkopostne
7.30 1.    Za parafian
9.30 1.    Za + Danutę Gniadzik (gr.)
19.00

Msza św. zbiorowa

1.    Za + Mariana Zarańskiego w 29 roczn. śmierci

2.    Za ++ Helenę Rześną, Krystynę Kwiecińską ++ z rodziny

Środa  8 marca                                                  Rekolekcje Wielkopostne
7.30 1.    Za + Tomasza Jóźwiaka
9.30 1.    Za + Elżbietę Miszczyńską i ++ z rodziny
19.00

1.    Za + Danutę Gniadzik (gr.)

2.    Za ++ Zofię, Stanisława, Edwarda Żuchowskich, ++ z rodz. Żuchowskich, Tobiaszów, Cieślaków, Gowinów

Czwartek 9 marca                                                            
7.30

1.    Za + Danutę Gniadzik (gr.)

2.    Za ++ Kazimierę i Władysława

18.00

1.    Za + Irenę Maroszek

2.    Za ++ Bronisławę, Wiesława, Piotra ++ z rodziny Mizerackich i Osików

Piątek  10 marca                                                   
7.30

1.    W int. dobrodziejów naszego kościoła

2.    W int. Krystyny i Jana o błogosławieństwo Boże

18.00

1.    Za + Danutę Gniadzik (gr.)

2.    Za + Romana i ++ z rodziny

Sobota 11 marca                             
7.30

1.    Za + Daniela Fandrejewskiego

2.    Za ++ Milenę Ploch, Janinę i Henryka Orzechowskich

18.00

1.    Za + Danutę Gniadzik (gr.)

2.    Za ++ Irenę, Jana, Stanisława, Klementynę i Władysławę

3 Niedziela Wielkiego Postu       12 marca                                            
7.30 Za + Danutę Gniadzik (gr.)
9.30 Za ++ Antoninę, Genowefę i Józefa Marczaków
11.00 Za ++ Danutę, Henryka, Dariusza Milczarczyków, Jana Turkosza, Halinę i Erazma Muchę, Kazimierę i Mieczysława Łada, Franciszka i Katarzynę
12.30 Za + Zdzisława w 14 roczn. śmierci, + Mariannę oraz ++ z rodziny Mackiewicz
18.00 Za ++ Janinę, Edwarda, Jana Ochman, Lecha, Genowefę, Władysława Janczak