Strona główna

Intencje 5.08.2018 r.

salwatorianie 8 sierpnia 2018

Intencje

05.08.2018 – 12.08.2018 r.

XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Niedziela 5 sierpnia 2018
7.30 W int. Grzegorza i Natalii o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 Za + Stanisława Kapczyńskiego w 5 roczn. śmierci oraz ++ ojca i dziadków
11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin
12.30 Za ++ Cecylię i Henryka Jakubików oraz pozostałych ++ z rodziny
18.00 Za ++ Kazimierza Kryńskiego w 23 roczn. śmierci oraz Mirosława Pawlaka w 2 roczn. śmierci
Poniedziałek 6 sierpnia 2018  
7.30 Za parafian
18.00 Za + Marka Kołodzieja w 15 rocznicę śmierci
Wtorek 7 sierpnia 2018
7.30 Dziękczynna za dar życia bł. Edmunda Bojanowskiego z prośbą o wierność jego charyzmatowi dla Sióstr Służebniczek
18.00

Zbiorowa:

1. W int. Papieża, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja

2. W int. Teresy Szyderskiej z okazji 90 rocznicy urodzin

3. O powrót do zdrowia dla Ryszarda

4. Za ++ Romana i Mariana Skolimowskich i Natalię Kukawską

5. Za ++ Stanisława i Weronikę Barszcz

6. Za + Stanisławę Gizicką

7. Za ++ Władysławę i Czesława Boguszewskich

8. Za ++ rodziców Adama i Natalię oraz za + brata Władysława

9. Za ++ Stanisława Budzik i Barbarę Siedlecką

Środa 8 sierpnia 2018    
7.30 Za + Jana Kuranta w 36 rocznicę śmierci
18.00 W int. Danuty Szewczyk w 70 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo
Czwartek 9 sierpnia 2018 
7.30 Za + Andrzeja Perko w 4 rocznicę śmierci int. od rodziny Perko
18.00 Za + Romana
Piątek 10 sierpnia 2018
7.30 W int. dobrodziejów naszego Kościoła
 18.00 Za + Tomka Jóźwiaka w 25 rocznicę śmierci
Sobota 11 sierpnia 2018     
7.30 Za ++ rodziców Bolesława i Genowefę Kobiereckich
18.00 W int. Jana i Ireny w 45 rocznicę ślubu oraz za całą rodzinę
Niedziela 12 sierpnia 2018    
7.30 W int. Tomasza z okazji 40 rocznicę urodzin oraz w int. Katarzyny w 12 rocznicę ich ślubu o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
9.30 Za ++ Janinę i Stanisława
11.00 W int. Zuzi Linke w 5 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz w intencji rodziców
12.30 W int. dzieci ochrzczonych
18.00 Za ++ Rozalię i Piotra Piekarskich

Prosimy o potwierdzanie zamówionych intencji na dwa tygodnie przed terminem Mszy św.

Nie potwierdzenie intencji będziemy rozumieli jako rezygnację z intencji.