Strona główna

Intencje różańca

salwatorianie 19 października 2018

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.