Strona główna

Intencje różańca

salwatorianie 9 czerwca 2018

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.