Strona główna

Intencje różańca

salwatorianie 24 września 2020

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Styczeń
ewangelizacyjna:
Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Luty
powszechna:
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.

Marzec
ewangelizacyjna:
Za Kościół w Chinach, aby zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień
powszechna:
Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

Maj
ewangelizacyjna:
Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec
ewangelizacyjna:
Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.

Lipiec
powszechna:
Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą.

Sierpień
powszechna:
Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Wrzesień
powszechna:
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Październik
ewangelizacyjna:
Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad
powszechna:
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.

Grudzień
ewangelizacyjna:
Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.