Strona główna

List Misjonarza zapraszający do udziału w Misjach Świętych 3-10 marca 2024

salwatorianie 4 lutego 2024

MISJE ŚWIĘTE – PIASTÓW 2024
List zapraszający do udziału

Dlaczego Jezus był tak popularny w środowiskach, w których przebywał? Dlaczego szły
do Niego tłumy? Bo dawał ludziom… Dawał łaski uzdrowienia, uwolnienia z niemocy i opętań, dawał chleb, dawał przebaczenie.
My też idziemy za Bogiem, bo On nas obdarowuje. Czy tylko dlatego? Czy mamy jakiś inny powód, by iść pełną wyzwań drogą wiary?

Mili Siostry i Bracia z piastowskiej wspólnoty Św. Michała Archanioła, bądźcie pozdrowieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Z woli Waszego Proboszcza Ks. Dariusza i jego Zespołu duszpasterskiego, mam zaszczyt skierować do Was słowa listu zapraszającego do udziału w NADZWYCZAJNYM wydarzeniu, jakim będą Misje Święte, które odbędą się w Waszej Wspólnocie w dniach 3-10 marca br.
Na czym polega nadzwyczajność tej działalności ewangelizacyjnej?
1. Odbywa się rzadko. Zwykle co dziesięć lat. W historii Waszej parafii będą to dopiero czwarte Misje Ludowe (poprzednie były w 1995, 2006 i 2014 roku);
2. Trwają dłuższy czas i mają bogaty plan;
3. Niekiedy odbywają się w kontekście jakiegoś ważnego wspólnotowego wydarzenia. W tym przypadku będzie to kluczowy element przygotowania do konsekracji Waszego kościoła, która jest zaplanowana na drugą połowę 2024 roku. W tym roku przypada też jubileusz czterdziestolecia erygowania parafii.
Wyjątkowość polega też na tym, że misje rozumiemy zwykle jako działalność skierowaną do osób, które jeszcze nie poznały Trójjedynego Boga, a w czasie Misji Parafialnych ewangelizowani są ludzie ochrzczeni, a nawet systematycznie praktykujący i mocno zaangażowani w życie Kościoła.
Dlaczego takie osoby potrzebują ewangelizacji w postaci ośmiodniowych rekolekcji? Bo czymś bardzo wartościowym jest zatrzymanie się, przyjrzenie się sobie i swojemu życiu oraz odpowiedzenie sobie na pytania o to, co najważniejsze.
W tym kontekście Misje Parafialne są wyzwaniem zewnętrznym (trzeba zorganizować czas pośród codziennych obowiązków) i wewnętrznym (trzeba się zmierzyć z własnymi słabościami i niekiedy trudnymi pytaniami od których uciekamy w codzienności). To wyzwania, których nie należy się obawiać. Wystarczy otworzyć się na działanie Ducha Świętego, który ma dla nas przygotowane łaski: determinacji, męstwa i mądrości, z których możemy korzystać nawet wówczas, gdy nam się nie będzie chciało. Wystarczy nasz wybór i decyzja.
Misje Parafialne to przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego, ale i działania liturgiczne oraz te należące do pobożności ludowej. Spośród misyjnych ćwiczeń pobożnych na pierwszym miejscu trzeba wymienić Mszę Świętą, najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Obok nauczania i Eucharystii wielką rolę odgrywa sakrament pojednania. Misje prowadzą bowiem do odnowy życia religijnego i nawrócenia, a to bez uczestnictwa w sakramencie pojednania jest trudne. Z pewnością ważną rolę w misjach parafialnych odgrywa wspólnotowa celebracja sakramentu chorych i odnowienie sakramentalnych deklaracji (chrzcielnych lub małżeńskich).
Plan Misji, które przed nami będzie bardzo bogaty. Zostanie Wam wcześniej udostępniony, abyście mogli zaplanować sobie czas, by wziąć udział w spotkaniach adekwatnych do Waszego wieku i stanu.
Misje Święte to przede wszystkim czas działania Pana Boga i warto, żebyśmy zrobili wszystko, żeby Mu to umożliwić. Niech więc przez ten miesiąc, który nam pozostał, intensywniejsza będzie nasza modlitwa o „łaskę otwarcia się łaskę”. Prośmy o to indywidualnie i wspólnotowo. Na tę okoliczność została przygotowana specjalna modlitwa, która będzie codziennie odmawiana tutaj w kościele.
Celem Misji będzie osiągnięcie przez nas stanu zdumienia, który – spośród wszystkich stworzeń – może osiągnąć jedynie człowiek. Nie będzie nam chodzić o zwykłe zdziwienie,
ale o doświadczenie Bożej Miłości, o zachwyt, świeżość i wdzięczność. Będzie to podróż pod prąd
– do Źródła.
Na towarzyszy naszej wspólnej drogi wybrałem: Maryję – Matkę Kościoła, Św. Michała Archanioła, Św. Jana Chrzciciela, Bł. Franciszka Jordana, Świętych naszych Patronów z Chrztu
i Bierzmowania. Zachęcam, żeby na czas przygotowania i Misji wybrać sobie jakiegoś świętego Przyjaciela.
Niewątpliwie Pan Bóg przygotował dla nas na ten czas Misji wiele łask – precyzyjnych
i konkretnych, ale nie przyjdźmy nie tylko w charakterze „konsumenta łask”. Przyjdźmy przede wszystkim kierowani miłością i wdzięcznością oraz otwartością na powierzenie swojego życia Jezusowi i pragnieniem zakorzenienia się nad płynącą wodą łaski.

Z błogosławieństwem i pozdrowieniem
Ks. Sławomir Noga – Salwatorianin
03/02/2024