Strona główna

Zamawianie intencji

salwatorianie 1 listopada 2022

Od 7 listopada będzie można zamawiać intencje na przyszły rok. Intencje są przyjmowane w godzinach urzędowania kancelarii. Zamawianie intencji mszalnej jest bardzo cenną praktyką, w której, do ofiary Jezusa Chrystusa dołączamy nasze dziękczynienia, prośby i przebłagania. Owoce sprawowanej Mszy św. są kierowane w intencji, jaką miała na uwadze osoba zamawiająca. Oznacza to, że ewentualny błąd przy odczytywaniu intencji nie zmienia woli zamawiającego. Ofiara pieniężna składana przy okazji zamawiania intencji nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.  Istnieje opinia, że wysokość ofiary powinna stanowić dzienny dochód zamawiającego. Intencje mszalne, przy których składana jest jednocześnie ofiara, nie wymagają ponownego potwierdzenia.
Kapłan może odprawiać jedną Mszę św. w ciągu dnia. Wyjątek stanowią wydarzenia określone przez prawo kościelne (np. pogrzeb, ślub, Msza wspólnoty zakonnej, konieczność duszpasterska zapewnienia Mszy wiernym w niedzielę i święta nakazane). Dlatego parafia może przyjmować na konkretny dzień maksymalnie taką liczbę intencji, jaka odpowiada ilości kapłanów sprawujących Eucharystię lub dziennemu grafikowi Mszy św. w danym kościele.  W naszym kościele w każdy wtorek Msza św. wieczorna jest odprawiana w „intencji zbiorowej”, to znaczy: jeden kapłan sprawuje Mszę św. w intencjach zamawianych przez wiele osób. Wysokość składanej przy tej okazji ofiary nie jest związana z żadną zwyczajową kwotą. Zbiorowa intencja Mszy św. nie jest gorsza lub mniej skuteczna, ponieważ moc Mszy św. zależy nie od liczby kapłanów, ale od Chrystusa, który ofiaruje siebie Ojcu w powierzonych intencjach.