Ministranci

Do obowiązków ministrantów należy:

  • służenie na Mszy św. niedzielnej oraz w tygodniu
  • uczestniczenie w zbiórkach ministranckich
  • pomoc księżom podczas corocznych odwiedzin duszpasterskich
  • modlitewne czuwanie przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty.

Opiekunem jest ks. Przemysław Marszałek SDS