Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1660).

Przygotowanie do małżeństwa trwa od najmłodszych lat życia. Ostatnim etapem jest przygotowanie bezpośrednie, które rozpoczyna się około trzy miesiące przed ślubem. Termin ślubu w naszej parafii jest ustalany zazwyczaj kilka miesięcy wcześniej. Trzy miesiące przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do któregoś z kapłanów i umówić się na spotkanie poza godzinami urzędowania kancelarii w celu przeprowadzenia czynności prawno-duszpasterskich. Jedną z czynności jest spisanie protokołu przedślubnego.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:

  1. Dowód osobisty.
  2. Świadectwo chrztu do małżeństwa (dotyczy osoby ochrzczonej poza naszą parafią; świadectwo nie może być starsze niż sześć miesięcy).
  3. Świadectwo bierzmowania (jeśli brakuje stosownej adnotacji na świadectwie chrztu).
  4. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej tzw. kursu przedmałżeńskiego. W Archidiecezji Warszawskiej obowiązuje cykl 10 katechez przedmałżeńskich lub przygotowanie według programu „Radość i nadzieja”, które jest prowadzone również w naszej parafii.
  5. Zaświadczenie o odbyciu indywidualnych spotkań pary w Poradni Przedmałżeńskiej (można skorzystać z poradni w naszej parafii).
  6. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie szkoły zawodowej lub średniej.
  7. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym.
  8. Wdowy i wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa.
  9. W przypadku, gdy żadne z narzeczonych nie mieszka w naszej parafii, zgoda z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie czynności kanonicznych i ślub w naszej parafii.
  10. Dane świadków ślubu.