Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Grupę tworzą dzieci.
Jej celem jest budzenie i pielęgnowanie ducha misyjnego.