Młodzież Maryi

Grupę tworzy młodzież – obecnie młodzież gimnazjalna.
Grupa wyrosła z formacji Dziecięcej Służby Maryi.
Jej celem jest kontynuacja drogi naśladowania Maryi i świadczenia o Jezusie
w swoim życiu. Stąd na spotkaniach głównie pochylamy się nad Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym, śpiewamy, oglądamy ciekawe filmy, odkrywając i dzieląc się swoją wiarą.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w domu Sióstr Służebniczek BDNP, przy ul. Sienkiewicza 66.
Zapraszamy młodzież, która chce odnaleźć, pogłębić drogi swojej wiary – na nasze sobotnie spotkania.