Parafia

Historia kościoła i parafii św. Michała Archanioła w Piastowie

1961 Salwatorianie rozpoczęli pracę duszpasterską w kaplicy posiadającej prawo przechowywania Najświętszego Sakramentu, mieszczącej się w wynajętym domu przy ulicy Orzeszkowej 2.

1968 Salwatorianie przenieśli się do nabytego domu przy ulicy Orzeszkowej 23.

19 III 1981 Władze archidiecezjalne podpisały dekret erygujący przy kaplicy domu zakonnego Zgromadzenia Salwatorianów rektorat z prawem prowadzenia ksiąg parafialnych, wspomagający duszpasterstwo parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Rektorem mianowany został ks. Andrzej Mikołajczyk.

5-15 VIII 1981 Udział licznej grupy parafian w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy zapoczątkował tradycję wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.

1981 Powiększono kaplicę – w podziemiach utworzono dwie salki katechetyczne. Liturgia Wielkiego Tygodnia 1982 roku sprawowana była w wykończonej już kaplicy.

V 1983 Ruszyła rozbudowa klasztoru – nad kaplicą i przyległym domem wzniesiono dwa piętra.

l IX 1984 W parafii zamieszkały siostry salwatorianki, które przejęły obowiązki w zakrystii, w szkole prowadziły katechizację oraz pracowały w szpitalu klinicznym w Warszawie.

1984 Ks. Mikołajczyk podjął starania o kościół, pod który zakupił plac o powierzchni ok. 1200 m.

31 X 1984 Kard. Józef Glemp przy kaplicy św. Michała erygował parafię, której administratorem mianował ks. Andrzeja Mikołajczyka.

14 XI 1985 Dziekan piastowski ks. Jan Górny na urząd proboszcza wprowadził ks. dr. Czesława Gruszkę.

15 VIII 1986 Parafia otrzymała decyzję Wydziału Urbanistyki i Architektury akceptującą projekt koncepcyjny kościoła.

VII 1987 Przystąpiono do oczyszczania placu pod przyszłą budowę kościoła.

13 II 1988 Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach parafian.

18 X 1988 Władze państwowe zatwierdziły plany techniczne kościoła i wydały pozwolenie na jego budowę.

II 1989 Powstał komitet budowy kościoła, a w następnym miesiącu rozpoczęto wykopy pod kościół.

7 VI 1990 Bp Władysław Miziołek poświęcił dzwony o imionach: św. Michał, Jordan, Matka Zbawiciela.

24/25 XII 1991 Bp Marian Duś przewodniczył koncelebrze Pasterki w kościele dolnym.

11 VII 1993 Obowiązki proboszcza przejął ks. Jan Lubszczyk.

22 X 1995 Rozpoczęły się Misje święte, które prowadzili salwatorianie ks. Krzysztof Seweryn i ks. Jerzy Olszówka.

29 IX 1996 Uroczystą sumę odpustową odprawił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

14-15 X 1996 Prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał wizytacji kanonicznej parafii.

15 XII 1996 Początek odnowienia Misji – nauki głosił ks. Krzysztof Seweryn.

24 V 1987 Zakończono murowanie ściany prezbiterium, trwało wznoszenie kolejnych pięter wieży.

8-9 VI 1998 Parafię nawiedził obraz Chrystusa Miłosiernego. Mszę świętą odprawił bp Marian Duś.

15 VI 1998 Początek peregrynacji dwóch obrazów Jezusa Miłosiernego po domach parafian.

15 V 1999 Pierwszy pokutny wieczór fatimski zapoczątkował odprawianie nabożeństw w soboty po 13 dniu miesiąca.

13 VI 1999 Podczas Mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła.

22-24 IX 2000 Wizytacji kanoniczno-pastoralnej wspólnoty dokonali ks. prowincjał Bogdan Giemza i ekonom prowincjonalny ks. Krzysztof Kowalczyk.

18 V 2001 Zabetonowano ostatnią część stropu nawy głównej kościoła.

27 XII 2001   Młodzież z superiorem wspólnoty ks. Markiem Jędrochą udała się na Europejskie Spotkanie Młodych Taize do Budapesztu.

2 III 2002 Zakończono prace na wschodniej stronie dachu kościoła, pokryto go blachą, wykonano rynny i podbitki.

13-16 IV 2002 Wizytacji wspólnoty dokonali księża z Generalatu w Rzymie: ks. Dennis Thiessen i ks. Bronisław Jakubiec oraz tłumacz ks. Adam Teneta.

13 IV 2002 Zabetonowanie ostatnich wieńców stropowych i belek pod drugą część dachu było przygotowaniem do położenia więźby dachowej i blachy.

XI 2003 Ukończono prace elektromonterskie i tynkarskie prawie całej nawy i kaplicy. Podjęto prace tynkarskie przy wejściu bocznym do kościoła i prace przygotowawcze do tynkowania stropu kościoła.

VII 2004 Zamontowano trzy pary drzwi wejściowych i zakończono tynkowanie nawy głównej.

19 XII 2004 Sprawowanie Eucharystii przeniesiono z kościoła dolnego do kościoła górnego.

24/25 XII 2004 Od poświęcenia ołtarza rozpoczęła się pierwsza Pasterka w kościele górnym.

17 IV 2005 Ks. proboszcz Jan Lubszczyk obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

VII 2005 Dzięki hojności wiernych z holenderskiej parafii Matki Bożej Fatimskiej kościół wzbogacił się o dębowe ławki i inne sprzęty kościelne.

8 XII 2005 Podłączono ogrzewanie świątyni.

26 III – 2 IV 2006 Misje parafialne poprowadzili salwatorianie ks. Dariusz Kopiec SDS i ks. Sebastian Korczak SDS, a zakończył ks. Albert Poloczek.

17 IX 2007 Na wieży zamontowano hełm z przymocowanym krzyżem, do którego już wcześniej przygotowano podświetlenie.

27 XI – 14 XII 2007 Ułożono posadzkę w prezbiterium.

19 I 2008 Zawieszono stacje Drogi Krzyżowej i postawiono figurę św. Michała Archanioła.

13 III 2008 Prezbiterium zyskało obecny wystrój: „Ostatnia wieczerza” za ołtarzem, postacie apostołów i Chrystusa zamontowane na stelażach pod krzyżem jerozolimskim.

20 X 2008 Ukończono prace kamieniarsko-murarskie przy schodach kościoła.

26 V 2012 Ks. prowincjał Piotr Filas na stanowisko proboszcza powołał ks. Huberta Kaliszewskiego, którego liturgicznej instalacji dokonał l września dziekan ks. Andrzej Perdzyński.

11 X 2012 Do prezbiterium kościoła uroczyście wniesiono okolicznościowe wydanie „Katechizmu Kościoła Katolickiego” i dokumenty soborowe. Rozpoczął się w naszym kościele Rok Wiary.

16 VIII 2013 Odprawiona została Msza święta żałobna po śmierci ks. Andrzeja Mikołajczyka (zm. 12 sierpnia), którego pogrzeb odbył się następnego dnia w Krakowie.

14 X 2013 W prezbiterium zainstalowano nowy ołtarz marmurowy i ambonkę.

25-27 II 2014 Księża michaelici przeprowadzili peregrynację figury św. Michała Archanioła z Włoch, z Monte Sant Angelo na półwyspie Gargano.

8-14 VI 2014 Misje święte prowadzili redemptoryści: o. Wojciech Bieszke i o. Krzysztof Stankowski.

16-17 VI 2014 Parafię nawiedziła ikona Matki Bożej Częstochowskiej.

VII-VIII 2014 Dokonano wymiany dachu domu zakonnego.

1 VII 2015 Prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas na stanowisko proboszcza powołał ks. Macieja Chwarścianka, którego liturgicznej instalacji dokonał dziekan ks. Andrzej Perdzyński.

XII 2015 Zainstalowano nowe nagłośnienie

II 2016 Kościół wzbogacił się o trzy nowe konfesjonały.