Duszpasterze

Ks. Maciej Chwarścianek SDS – proboszcz, ekonom

Ks. Przemysław Marszałek SDS – superior, katecheta

Ks. Rafał Główczyński SDS – katecheta

Ks. Józef Baron SDS – pomoc duszpasterska, rekolekcjonista