Bierzmowanie

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

Wszystkie gesty towarzyszące celebracji sakramentu bierzmowania, wyrażają i powodują uczestnictwo chrześcijanina w darze Ducha Świętego, wylanego na Jezusa nad Jordanem i na rodzący się w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół.

Św. Paweł Apostoł nazywa chrześcijanina żołnierzem Jezusa Chrystusa. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy szczególną łaskę potrzebną do obrony wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Królestwa.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

Przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata. Rozpoczyna się w klasie 8 szkoły podstawowej i kończy w klasie pierwszej szkoły średniej.  Rozpoczęcie przygotowania ma miejsce we wrześniu.

Dla osób starszych, które ukończyły już czas edukacji szkolnej, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania, przewidziany jest osobny tryb przygotowania. Rozpoczyna się ono również we wrześniu. W szczególnych sytuacjach osoby dorosłe są kierowane do innych ośrodków duszpasterskich, prowadzących przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

  • być wystarczająco dojrzały do spełnienia tego obowiązku,
  • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • być wierzącym i praktykującym katolikiem, prowadzić życie sakramentalne,
  • nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych