Kapłaństwo

KAPŁAŃSTWO

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat (KKK 1536).

Warunki wstąpienia na drogę formacji seminaryjnej lub zakonnej przygotowującej do przyjęcia sakramentu święceń Kapłańskich:

  1. Rozeznanie charyzmatu powołania – w jaki sposób chciałbym całkowicie oddać się na służbę Bogu i ludziom?
  2. Ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego.
  3. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalający na posługiwanie innym.
  4. Opinia księdza proboszcza własnej parafii.
  5. Wolność od wcześniejszych ślubów lub zobowiązań.

STRONA INTERNETOWA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO SALWATORIANÓW

www.wsd.salwatorianie.eu/pl/