Strona główna

Intencje 17 marca 2024

salwatorianie 16 marca 2024

17 – 24.03.2024 r.
5 Niedziela Wielkiego Postu 17 marca
7.30 Za + Krystynę Dziechciaruk (od rodziny Barejów)
9.30 1. Za ++ dziadków Genowefę i Józefa Marczaków.
2. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 19).
11.00 W int. ks. Jana Lubszczyka o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski, i opiekę Maryi.
12.30 Za ++ Wacława i Bronisławę o życie wieczne.
18.00 1. W int. Marianny z podziękowaniem za przeżyte 80 lat i z prośbą o dalsze zdrowie, oraz wszelkie potrzebne łaski.
2. Za Zbigniewa Książek, oraz jego rodziców, teściów i dziadków.
Poniedziałek 18 marca
7.30 1. Za parafian.
2. Za + Arkadiusza Maj w 30 r. śmierci.
18.00 1. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 20)
2. Za ++ rodziców Feliksa i Józefę, oraz ++ Annę i Martę z rodziny Mizińskich.
Wtorek 19 marca
7.30 1. O opiekę Św. Józefa nad Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
18.00 Msza św. zbiorowa
1. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 21).
2. W int. Antosia o potrzebne łaski.
3. Za + Józefa i ++ z rodziny Podsiębierskich.
4. Za + Józefę Kozerowicz.
5. Za + Romanę Koziajską.
6. Za + Ireneusza Kietlińskiego (int. od uczestników pogrzebu).
7. Za + Teodozję Losia (int. od uczestników pogrzebu).
8. Za + Władysława Dąbrowskiego (int. od uczestników pogrzebu).
9. Za + Barbarę Polowczyk (od uczestników pogrzebu).
10. Za + męża Józefa w 32 r. śmierci, ++ rodziców z obydwu stron, braci Stefana z żoną i Władysława z żoną.
11. Za + Urszulę Wiktorowicz w 3 r. śmierci.

Środa 20 marca
7.30 1. W int. Brygidy o bł. Boże i potrzebne łaski.
2. Za ++ Jerzego Buczkowskiego w 45 r. śmierci i Henryka Sołguta w 10 r. śmierci.
18.00 1. Za + Czesława Ziembińskiego
2. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 22)
Czwartek 21 marca
7.30 1. Za ++ Józefa i ++ z rodzin Twarowskich i Krakówka.
2. Za ++ Mariannę Domańską i męża Jana, trzech synów, Ireneusza Safijańczuka, ojca Zygmunta, oraz ++ pokrewieństwo Domańskich i Safijańczuków.
18.00 1. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 23.)
2. Za ++ Mariannę i Władysława.
Piątek 22 marca
7.30 1. W int. grzeszników, satanistów o przemienienie ich serca.
2. Za ++ Janinę i Tadeusza Wolak.
18.00 1. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 24)
2. Za + Gizelę w 10 r. śmierci.
Sobota 23 marca
7.30 1. Za + Danielę Jagura w 3 miesiąc po śmierci i Wacława Jagura w 3 r. śmierci.
18.00 1. Za + Helenę i Władysława Jabłońskich, oraz ++ z rodziny, Krystynę, Jadwigę i Tadeusza.
2. Za + Krystynę Mizeracką w 8 r. śmierci, ++ z rodzin Mizerackich, Osik i Dyra.
3. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 25).
6 Niedziela Wielkiego Postu 24 marca
7.30 Za + Danielę Doczkał w 16 r. śmierci, oraz ++ z rodziny.
9.30 1. Za ++ Stanisławę, Józefa i Tadeusza Grotek.
2. Za + Franciszka Lesińskiego (Gr. 26).
11.00 Za + Konstantego Śledzika w 3 roczn. śmierci.
12.30 Za ++ Jana i Mariannę i brata Zbigniewa.
18.00 1. Za ++ Mariana i Jana Małkowskiego w 13 r. śmierci.
2. Za + Jana Przasnyskiego w 40 r. śmierci.